Nationellt spirometrikörkort

Välkommen till en tvådagars utbildning i utförande och tolkning av dynamisk spirometri 12 och 13 September 2024

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Även andra yrkesgrupper är välkomna i mån av plats. Vi rekommenderar dock grundläggande kunskaper i sjukdomslära gällande astma och KOL samt viss erfarenhet av spirometriundersökningar.

Utbildningen i Nationell spirometrikörkort skapades 2007 av NAAKA (SFAM:s nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare), ASTA (Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen) och Svensk förening för klinisk fysiologi. Utbildningens innehåll uppdateras årligen enligt de aktuella riktlinjerna.

En korrekt utförd och tolkad spirometri, tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd, är vägledande vid diagnostik av bland annat astma och KOL. Spirometriundersökningar är också ofta viktiga i uppföljning och behandling. Utförande och tolkning av en spirometriundersökning kräver kunskap och träning.

Kursen är LIPUS-certifierad, för mer information om kursen var vänlig läs på LIPUS https://www.lipus.se/kurs/nationellt-spirometrikorkort-11/

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, patientfallsdiskussioner och praktiska övningar i mindre grupper. Inför kursstart ingår en hemuppgift. Examination utifrån lärandemål sker skriftligt dag två. Deltagande och godkännande i både praktiska och teoretiska övningar är obligatoriskt för erhållande av kursintyg.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:

  • Tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
  • Hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
  • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri

Kursledare

Daniel Svedin, specialist i Allmänmedicin och Allergolog vid Domnarvets vårdcentral/Lung- och allergimottagningen, Falu lasarett

Linda Ahlmark, distriktssköterska, astma-allergi- och KOL-sjuksköterska, Norslunds vårdcentral och Lung- och allergimottagningen, Falu lasarett.

Anna Jonsson, distriktssköterska, astma-allergi- och KOL-sjuksköterska, Norslunds vårdcentral.

Praktisk information

Datum: 12-13 september. Tid: 08:30 till 16:00. Plats:  KTC Falun, Psilanders väg 1, 791 31 Falun (Tallbacken Falu lasarett)

Anmäl dig senast 5 september via anmälningsformuläret nedan. Max 24 deltagare. Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning. Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Gratis för medarbetare i Region Dalarna. Det ingår fika förmiddag och eftermiddag.

4500 kr, exklusive moms för externa deltagare som kan delta i mån av plats.

Kontaktuppgifter

Frågor gällande kursen kan ställas till
Linda Ahlmark linda.ahmark@regiondalarna.se 
Anna Jonsson anna.a.jonsson@regiondalarna.se

Frågor gällande anmälning eller andra praktiska saker kan ställas till
Katarina Persson ktc.kontakt@regiondalarna.se 

Anmäl dig här

Godkänn villkor

Klicka i din profession

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se