Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor (VFU)

Centrum för vårdutbildning (CVU) ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ges på högskolenivå inom sjuksköterskeprogrammet i samarbete med Högskolan Dalarna. Utbildningen är reglerad i lokala avtal och en ny handledningsmodell håller på att utformas. 

Samarbete med högskolan

Regionen samverkar med Högskolan Dalarna i VFU-frågor och  administrerar också tillsammans studenternas medverkan i olika förbättringsarbeten inom sjukvården.

Ulrika Nelzén SievertssonChef

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@regiondalarna.se