Hjärt- och lungräddning (HLR)

Personer som drabbas av plötsligt och oväntat hjärtstopp inom landstingets verksamheter, ska ges en optimal behandling enligt Svenska HLR-rådets medicinska riktlinjer för HLR och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

Hjärtstopp är ett tillstånd som obehandlat alltid leder till döden, men där man i många fall med snabbt och effektivt ingripande kan rädda en person till livet. Alla anställda ska vara utbildade i Vuxen HLR med hjärtstartare och ska kunna undersöka, larma och ta hand om medvetslös person med andningsstopp och/eller hjärtstopp​.