Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Region Dalarna ska erbjuda en vård som är jämlik, patientsäker och har god kvalitet.

För att uppnå detta så finns möjlighet att på KTC ha olika simuleringsträningar, Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Det kan exempelvis vara en klinisk situation där "patienten" är en avancerad simulator i fullskalemodell.

Simulering ger möjligheter att öva verklighetstrogna händelser där metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som teamträning, kommunikation och beslutsfattande.

Man kan utöver simuleringsträningar ha färdighetsträningar på KTC. Färdighetsträningarna syftar till att öka kursdeltagarnas kliniska skicklighet via teoretiska studier och praktiska övningar av specifika moment (som till exempel  katetersättning).

 

Du kan här till vänster anmäla dig till våra utbildningar som Trakeostomiutbildningar, strokekompetensutbildningar och vår nystartade KOMPUS utbildningar.

Ulrika Nelzén SievertssonChef

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@regiondalarna.se