Kapillärprovtagning

Provtagningsmateriel för kapillärprover.

Mer information om olika artiklar för kapillärprovtagning fås via Varuförsörjningens webbsida