Munhälsobedömning

Den uppsökande verksamheten erbjuder avgiftsfri munhälsobedömning i patientens bostad och munvårdsutbildning av vårdpersonal.

En munhälsobedömning är en allmän bedömning av hälsotillståndet i munnen. Den utförs alltid av tandvårdspersonal. De ger råd och anvisningar om den dagliga skötseln av tänderna. De utbildar även vårdpersonalen, så att de kan hjälpa till med skötseln av tänderna.

Kontakta gärna Folktandvårdens folkhälsofunktion i länet om du vill veta mer.
E-post: folktandvardens.folkhalsofunktion@regiondalarna.se 
Telefon: 023-490570

Eva ÖstlingSamordnare Uppsökande team

Telefon: 023-49 05 70
E-post: eva.b.ostling@regiondalarna.se