Recept och kostnader

Här finns information om regelverk för arbetsplats- och förskrivarkoder samt hur du går tillväga för att beställa koder och receptblanketter.

Nedan finns också beskrivning av Region Dalarnas subventioner av läkemedel eller läkemedelsnära varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet.

Observera att från den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel. Det innebär att alla recept (även från pensionärer/fritidsförskrivare) i normalfallet måste skickas elektroniskt. Om du saknar tillgång till ett journalsystem med elektronisk överföring av recept, kan du redan nu använda sig av eHälsomyndighetens verktyg Förskrivningskollen

Regler för subvention av läkemedel och närstående varor i Region Dalarna.

Livsmedel (pdf, 1 sida)

Läkemedel till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ("papperslösa") (pdf, 1 sida)

Preventivmedel (pdf, 1 sida)

Psykiatri (pdf, 1 sida)

Smittskydd (pdf, 2 sidor)

Spolvätskor m.m. (pdf, 1 sida)

Undantagshantering läkemedel utanför förmånen (pdf, 1 sida)