Våra e-tjänster

E-tjänster är en service du som invånare kan använda för att uträtta olika ärenden via webben eller andra internetbaserade kanaler eller appar när det passar dig.

Här finns information om Region Dalarnas e-tjänster och hur du använder dem.

Man håller en läsplatta

E-tjänster inom vården

Region Dalarna har flera digitala tjänster som underlättar för invånarna att komma i kontakt med vården.

E-tjänster inom vården
Färdtjänstbil

E-tjänster färdtjänst

Region Dalarna har flera digitala tjänster för att underlätta ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och ledsagare.

E-tjänster färdtjänst
Bild från teaterscen

E-tjänster bidrag och stipendier

Region Dalarna har flera digitala tjänster som underlättar för föreningar och individer att söka bidrag, fonder och stipendier.

E-tjänster bidrag och stipendier