En grupp av medarbetare sitter glada i en soffa och har fikarast.

Förmåner som anställd hos oss

Vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor och möjligheter. Du får professionell utveckling och arbetar i team med olika kompetenser. Vi jobbar ständigt med att skapa en attraktiv arbetsmiljö och utveckla en arbetsplats där våra medarbetare trivs.

Utöver ett spännande arbete har du som medarbetare följande förmåner:

 • Friskvårdsbidrag.

 • Tillgång till träningslokaler och gym på våra anläggningar.

 • Gratis simning vid utvalda badanläggningar.

 • Företagshälsovård i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiveter.

 • Förmånliga årskort på tåg och buss.

 • Flexibelt arbetstidsavtal (”flex”).

 • Semester under ditt första anställningsår. I grunden 25 semesterdagar, från 40 års ålder 31 semesterdagar och från 50 års ålder 32 semesterdagar.

 • Möjlighet till löneväxling till pension.

 • Möjlighet till kompetens- och karriärsutveckling.

 • Via kollektivavtal erbjuder vi dig:

  • Tjänstepension

  • TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

  • Avgiftsbefrielseförsäkring

  • AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring

  • TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

  • KOM-KL Omställningsavtal.

Flyttbidrag och möjlighet till boende

För dig som flyttar till Dalarna finns möjlighet att få flyttbidrag. Det finns även möjligheter att hyra ett möblerat rum vecko- eller månadsvis.  

Här finns mer information om boende

Medflyttarservice

Har du en partner som flyttar med dig erbjuder vi medflyttarservice.

Här finns mer information om medflyttarservice

För dig som vill arbeta som ST-läkare inom psykiatri eller allmänmedicin erbjuder vi ett tillägg på 5000 kr per månad som betalas ut efter att halva ST-utbildningen är genomförd. Tillägget kan maximalt betalas ut under 36 månader.

Satsning för att öka antalet egna anställda

Satsningen är en del i att öka antalet regionanställda läkare, stödja nyrekrytering av allmänläkare och minska antalet hyrläkare. Det bidrar till trygg och säker vård för våra patienter, en mer hållbar situation för personal, förbättrad arbetsmiljö och bättre ekonomi.

Individuella och attraktiva arbetsvillkor

Från och med 1 april 2021 erbjuder vi ett ”Hälsofrämjande arbetstidsavtal”. Avtalet innebär individuella och attraktiva arbetsvillkor för dig som arbetar natt, rotation och helg i en så kallad 24/7-verksamhet som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Hos oss får du ta del av:

 • Sänkt veckoarbetstid om du arbetar rotation. Det innebär att veckoarbetstiden baseras på andelen natt du arbetar, som lägst kan vi erbjuda en veckoarbetstid om 30 timmar och 15 minuter.
 • Sänkt veckoarbetstid för dig som arbetar enbart natt. Arbetar du ständig natt är veckoarbetstiden 32 timmar och 15 minuter.
 • Större möjlighet till individanpassade anställningar – du har själv möjlighet att påverka din veckoarbetstid och återhämtningsmöjligheter.
 • Ett högre löneläge, där du får en konkurrenskraftig grundlön som är baserad på arbete i en 24/7-verksamhet.
 • Förhöjt OB-tillägg för dig som arbetar natt - 30% högre än centrala avtal.
 • Hos oss kommer det även vara möjligt att söka så kallad veckoslutstjänst, det innebär arbete fredag-söndag under en period, där du är schemalagd 65% av en heltid med full lön.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor