Hjälpmedel Dalarna

Hjälpmedel Dalarna är en del av Dalarnas Hjälpmedelscenter (tidigare LD Hjälpmedel).

Hjälpmedel Dalarna tillhandahåller tjänster och säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. 

Dalarnas Hjälpmedelscenter bidrar till hälsa, god vård, rehabilitering, habilitering och hållbarhet.

Vårt uppdrag är att till våra kunder tillhandahålla:

  • Stöd/rådgivning/konsultation
  • Information
  • Utbildning
  • Säkra och funktionella hjälpmedel

Sofia KnöösFörvaltningschef Dalarnas hjälpmedelscenter

Telefon: 023-49 78 44
E-post: sofia.knoos@regiondalarna.se