Revisionsbyråer och konsulter

Regionen har avtal med flera revisionsbyråer och konsulter som utför merparten av revisorernas praktiska granskningsarbete.

Region Dalarna har ramavtal med följande företag:

Redovisningsrevision mm

KPMG (extern länk)

Förvaltningsrevision

KPMG (extern länk)

PWC (extern länk)

EY (extern länk)

Helseplan Sverige AB (extern länk)

Komredo AB (extern länk)

Qualitarium (extern länk)

Sirona AB (extern länk)

Endredi konsult

För speciella granskningsuppdrag kan också separata upphandlingar göras.