Filminspelning

Film och rörlig bild

Region Dalarna främjar den filmkulturella verksamheten i länet.

Film och rörlig bild är ett audiovisuellt område som har en stark tillväxt både vad gäller publik och produktion över hela världen, inte minst i Sverige. Den rörliga bilden är i stark förändring både hur vi producerar och konsumerar den. Nästan ingen annan konstnärsyttring kan mäta sig med dess förmåga att dokumentera och spegla vår samtid, bygga kulturella identiteter och bidra till det offentliga samtalet.

Filmområdet är en omfattande kulturell och kreativ näring (KKN) och dessutom en stark motor till andra delar av KKN. Ungefär en femtedel av en långfilmsbudget går till andra kulturella och kreativa näringar per genomsnittsproduktion. Regionala filmproduktioner ger därmed anställningsmöjlighet till olika lokala kreatörer och hantverkare.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Film i Dalarna AB innehar uppdraget att främja filmkulturell verksamhet i länet. Bolaget ägs av Region Dalarna.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill:

  • driva utvecklingsfrågor inom filmområdet för barn och unga samt stärka arbetet med media- och filmkunnigheten i Dalarna,
  • främja utvecklingen av Dalarnas biografstruktur samt stärka förutsättningarna för visning och spridning av värdefull film och
  • fortsätta utvecklingen av Dalarna som en attraktiv produktion- och inspelningsplats samt stärka återväxten av filmskapare i länet.