Kvinna som uppträder. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Kulturstipendium

Region Dalarnas kulturstipendier delas ut till kulturskapare efter nominering av Dalarnas regionala kulturverksamheter. Stipendierna är inte sökbara.

Om kulturstipendier

För yrkesverksamma konstnärer utdelas två stipendier om 50 000 kr vardera. För oetablerade konstnärer delas två stipendier ut om 25 000 kr vardera. 

Stipendiater utses i oktober av kultur- och bildningsnämnden och stipendium delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i november. Region Dalarnas kulturpris delas ut vid samma tillfälle.

Nana HeinbergUtvecklingsstrateg

Telefon: 072-215 21 13
E-post: nana.heinberg@regiondalarna.se