Miljöhälsa i Dalarna

Miljöhälsa är ett omfattande kunskapsområde som är under utveckling och där många olika kompetenser är av betydelse.

Från Region Dalarnas sida finns en ambition att etablera en bred och långsiktig samverkan när det gäller miljörelaterad hälsa i länet, vilket också efterfrågas från länets kommuner. Detta sker i linje med behovet av ett koordinerat folkhälso- och miljömålsarbete som del i genomförandet av Agenda 2030. Viktiga behov som identifierats och som ger möjlighet att förbättra arbetet med miljörelaterad hälsa är:

  • Betona hälsa både som drivkraft och ett gemensamt mål för miljömålsarbetet
  • Synliggöra gemensamma hälsoaspekter
  • Lyfta det hälsofrämjande perspektivet
  • Beakta jämlikhet i hälsa i miljömålsåtgärder
  • Stärka samarbetet kring miljörelaterade hälsofrågor

Miljöhälsorapporter 2017, 2021 och 2025

Den nationella miljöhälsorapporten från 2017 belyser hur den vuxna delen av befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. I ett samarbete mellan regionerna och länsstyrelserna Gävleborg och Dalarna togs "Miljöhälsorapport GävleDala 2017" fram.

I Miljöhälsorapport 2021 beskrivs olika miljöfaktorers betydelse för barns hälsa. Under 2022 och 2023 kommer den nationella rapporten att behandlas och redovisa barns miljörelaterade hälsa i Dalarna i olika faktablad som kommer att publiceras här.

Inför nästkommande nationella miljöhälsorapport 2025 planerar Region Dalarna att tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna gör ett utökat utskick av enkäter för att kunna belysa enkätens miljöhälsofrågor så lokalt som möjligt i länet.

Kontakt

Johan HallbergSamhällsmedicinsk läkare

E-post: johan.hallberg@regiondalarna.se