ST inom allmänmedicin

I Dalarna finns flera möjligheter att söka ST-tjänst med goda framtidsutsikter.

ST inom allmänmedicin

Att göra ST inom primärvården i Dalarna innebär ett spännande uppdrag med stor variation av patientmöten. Vi arbetar utifrån perspektivet att se hela människan och tar ett brett ansvar för individens välmående och tillfrisknande. Vi arbetar för God och Nära vård och ser naturligtvis att du vill delta och bidra till den utvecklingen.

Intresset för ST inom allmänmedicin har ökat och vi har anpassat vår organisation för att möta efterfrågan. På varje vårdcentral finns studierektor och administratörer för att säkerställa god utbildningsmiljö, studieplanering och handledning så att du som ST-läkare kan fokusera på din utbildning.

Framtidsutsikter för specialister inom allmänmedicin ser mycket goda ut för dig som vill fortsätta arbeta och utvecklas i primärvården i Dalarna.

ST inom allmänmedicin - glesbygd

I Dalarna finns flera vårdcentraler med glesbygdsprofil som är placerade längre från länets sjukhus och akutmottagningar. Att tjänstgöra i glesbygd innebär att uppdraget breddas. Vi erbjuder därför ett särskilt program som ger dig kompetens inom området för glesbygdsmedicin. Utöver det ordinarie uppdraget inom allmänmedicin får du till exempel en utökad kunskap i att möta akuta olyckor och förlossningar.

Att arbeta i glesbygd passar dig som söker ett alternativ till stadsmiljö och vill arbeta med ett brett uppdrag. Livet i glesbygden innebär en närhet till naturen och stora möjligheter till en aktiv fritid.

Nästa ansökan augusti 2024

Det är möjligt att söka ST-tjänster allmänmedicin vid fyra tillfällen under året. Nästa ansökningsperiod till ST-tjänster inom Region Dalarna öppnar i slutet av augusti 2024.

Kontakta oss

E-post: st.rekrytering@regiondalarna.se