Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för regiondalarna.se och underwebbplatserna regiondalarnaplus.se, regiondalarna.se/malungsfolkhogskola, regiondalarna.se/fornby, regiondalarna.se/morafolkhogskola, regiondalarna.se/mentalvardsmuseet/ samt regiondalarna.se/regionalutveckling.

Region Dalarna står bakom de här webbplatserna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna. Här beskriver vi hur regiondalarna.se samt underwebbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

De här webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver information från regiondalarna.se samt underwebbplatser i något annat format, till exempel tillgänglig PDF kan du kontakta oss. Skriv Tillgänglighet i ämnesraden och mejla webb.redaktionen@regiondalarna.se

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss. Skriv Tillgänglighet i ämnesraden och mejla webb.redaktionen@regiondalarna.se  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

De här webbplatserna är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  [WCAG 1.1.1 (A)]
 • En del av våra dokument i form av pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser pdf-filer.
 • Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer till formulär.
 • På vissa sidor används samma destination till olika länktexter.
 • Ansökningsformuläret för jobbansökan återfinns på webbplats som inte är tillgänglighetsanpassad. Det kommer att ersättas under 2025.
 • Förtroendemannaregistret återfinns i annat system (NetPublicator) som inte är tillgänglighetsanpassat.
 • Handlingar och protokoll återfinns i annat system (Netpublicator) som inte är tillgänglighetsanpassat.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  [WCAG 1.1.1 (A)]
 • En del av våra dokument i form av pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser pdf-filer.
 • Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer till formulär.
 • På vissa sidor används samma destination till olika länktexter.
 • Ansökningsformuläret för jobbansökan återfinns på webbplats som inte är tillgänglighetsanpassad. Det kommer att ersättas under 2025.
 • Förtroendemannaregistret återfinns i annat system (NetPublicator) som inte är tillgänglighetsanpassat.
 • Handlingar och protokoll återfinns i annat system (Netpublicator) som inte är tillgänglighetsanpassat.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från regionfullmäktige. De visas på sidan "Webbsändningar fullmäktige” i 14 dagar.
  [WCAG 1.1.1 (A)]
  Sammanfattningen av innehållet från regionfullmäktige är däremot tillgängliggjord genom textad video.
  Protokollen från regionfullmäktige publiceras på samma sida när de är justerade.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från regionfullmäktige. De visas på sidan "Webbsändningar fullmäktige” i 14 dagar.
  [WCAG 1.1.1 (A)]
  Sammanfattningen av innehållet från regionfullmäktige är däremot tillgängliggjord genom textad video.
  Protokollen från regionfullmäktige publiceras på samma sida när de är justerade.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • En del innehåll som webbplatsen hämtar från andra system kan innehålla texter som är svåra att förstå. Vi kommer att fortsätta förenkla texterna på webbplatsen.
 • Texterna på underwebbplatsen regiondalarnaplus.se kan vara svåra att förstå. De är ofta skrivna för personer som arbetar inom vården eller för andra som vi samarbetar med. Den webbplatsen är vårt extranät, där har vi har samlat information som behöver innehålla svåra ord.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av regiondalarna.se samt underwebbplatser. Vi har gjort manuell kontroll samt kontroll med tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 22 april 2024.

Webbplatserna publicerades den 7 januari 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 april 2024.