Regional utvecklingsförvaltning

Den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar för att skapa en positiv regional utveckling med bra förutsättningar för näringslivets utveckling och för människor att leva och bo i Dalarna.

I arbetet är samarbete med andra aktörer, både i och utanför länet, en förutsättning. I det regionala utvecklingsansvaret ingår att:
  • arbeta fram och samordna insatser för att genomföra en strategi för utvecklingen i länet
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • leda regionala utvecklingsprojekt
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplanen för transportinfrastruktur
  • bedriva påverkansarbete för länets utveckling 
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen

Elsmari JulinFörvaltningschef regional utveckling

Telefon: 070-523 72 57
E-post: elsmari.julin@regiondalarna.se