När du behöver vård

Så söker du vård.

Vid besvär

Besök 1177.se för att få råd om vård och hjälp att bedöma om du kan lindra dina symtom själv eller om du behöver söka vård. Allt innehåll är faktagranskat av experter från hälso- och sjukvården. Guide till självhjälp

Ring 1177. Sjuksköterskan som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när det behövs. Öppet dygnet runt. 

Använd appen Min vård Vårdpersonalen i appen tar hand om de vanligaste hälsoproblemen. De hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. Öppet dagtid vardagar, samt vissa kvällar och helger.

Kontakta din vårdcentral Vårdpersonalen på vårdcentralen tar hand om de vanligaste hälsoproblemen. De hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. Öppet dagtid vardagar.

Vid akuta sjukdomsfall

Ring 1177 eller din vårdcentral om du blir akut sjuk. Sjuksköterskan ger dig råd och vägleder dig till rätt mottagning. Många gånger kan du få en jourtid på en närliggande mottagning, istället för att åka till akuten.

Vid nödsituation eller allvarlig skada

Befinner du dig i en akut nödsituation? Ring 112.

Förnya dina recept i god tid innan högtider och ledigheter

Vänd dig i första hand till den vårdenhet som skrivit ut ditt recept genom att logga in på 1177.se Kan du inte förnya dina recept på webben kan du ringa till mottagningen för att få hjälp.

Råd för din psykiska hälsa

Alla mår dåligt någon gång i livet. Här är fem råd för att förbättra eller bibehålla psykisk hälsa.

  1. Bli andfådd minst varannan dag
  2. Skapa tid för återhämtning
  3. Prata med någon varje vecka
  4. Följ ditt hjärta - var rädd om ditt liv
  5. Tro inte på allt du tänker - du är inte dina tankar

1177.se finns information om vad du själv kan göra för att må bra, men också vart du vänder dig om du mår dåligt och behöver hjälp.

Ungdomsmottagning Dalarna online

Du som är mellan 13 och 25 år kan ladda hem appen Ung i Dalarna och prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal. Du kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, relationer och mycket annat. Här kan du läsa mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?