När du behöver vård

När oturen är framme – så här söker du vård:

Besök 1177.se

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 Vårdguiden på webben - 1177.se - för att få råd om vård samt hitta kontaktuppgifter till vården. Ta gärna hjälp av e-tjänsterna, du loggar in på 1177.se och legitimerar dig genom e-legitimation eller sms och lösenord. 

Ring 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Kontakta din vårdcentral

Om du behöver råd under dagtid på vardagar kan du också ringa din vårdcentral. Kontaktuppgifter hittar du på 1177.se. Distriktsläkaren eller annan vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. Du kan även träffa Region Dalarnas vårdpersonal via appen Min vård - din digitala vårdcentral.

Akutmottagningen

När du behöver akut läkarvård ring 1177 Vårdguiden på telefon (telefonnummer 1177) eller din vårdcentral innan du åker till akutmottagningen, många gånger kan man undvika akutmottagningen och istället få en jourtid inom primärvården.

Akutmottagningen har öppet alla dagar dygnet runt och tar hand om allvarliga sjukdomstillstånd och skador där man måste tas omhand direkt.

Vid nödsituation eller giftinformation

Vid akuta brådskande sjukdomsfall ring 112.

Egen vårdbegäran

Som patient kan du använda dig av Egen vårdbegäran, där du själv beskriver dina besvär och skickar till berörd specialistmottagning. Egen vårdbegäran i Region Dalarna och blanketter 

Min vård - din digitala vårdcentral

Min vård - din digitala vårdcentral

Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare eller ungdomsmottagning och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?