Sjuksköterska håller hand

God och Nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Dalarna

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet i vården. Målet med omställningen till en god och nära vård är att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska fortsätta att vara effektiv och av hög kvalitet, och att kunna möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vård- och omsorgskedjan.

Omställningen och utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

En mer tillgänglig närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna används bättre och därmed räcker till fler. Allas engagemang och samverkan behövs för att omställningen ska lyckas.

 

Så arbetar vi med nära vård i Dalarna

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete med att fram en gemensam strategi/färdplan för hur vi ska arbeta med god och nära vård.

Dela:

Hade du nytta av informationen?