Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse

Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse, forsknings- och utvecklingsfond ska vid Falu lasarett främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom cancer-, reumatologi- samt tuberkulossjukdomarnas område.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av forsknings-/utvecklingsprojektet.
  • Specificerad kostnadsberäkning.
  • Uppgift om bidrag söks/erhålls från annat håll för samma ändamål

Efter det att projektarbetet avslutats lämnas redovisning av resultatet samt slutlig kostnadsredovisning.

Skicka ansökan till:

Region Dalarna
Bidrag och stipendier
Box 712
791 29  Falun

Eller mejla till:
bidrag.stipendier@regiondalarna.se

Märk brev och mejl med: Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse