Telefon som visar appen sms-livräddning.

Sms-livräddare i Dalarna

Från och med 23 maj 2024 är Region Dalarna ansluten till systemet Sms-livräddare, en app dit privatpersoner med HLR-kunskaper kan ansluta sig. Det innebär att när någon ringer 112 om ett misstänkt hjärtstopp kan frivilliga livräddare larmas ut till den som drabbats som ett komplement till ambulans och räddningstjänst – för att förstärka kedjan som räddar liv.

Så fungerar tjänsten vid ett hjärtstopp

SOS Alarm bedömer om Sms-livräddare ska aktiveras. Flertal frivilliga livräddare inom ett visst område larmas samtidigt via appen Sms-livräddare och vid accepterat larm fås en exakt position till den drabbade.

Den som ringt 112 behöver vara beredd på att släppa in en eller flera frivilliga livräddare till den som drabbats. Ambulans är alltid på väg.

På olycksplatsen är de frivilliga livräddarna civilpersoner som är där för att hjälpa till under de första minuterna innan ambulans är på plats. När ambulans, räddningstjänst eller polis kommit fram leder de insatsen och den frivillige följer deras direktiv.

Sms-livräddare kallas inte ut när

  • Den drabbade är ett barn under 8 år
  • Den drabbade befinner sig på akutsjukhus eller annan vårdinrättning
  • Larmet avser traumatiska hjärtstopp, t.ex. trafikolyckor, fall från hög höjd och suicid
  • Situationen på platsen kan anses hotfull, farlig eller på annat vis ogynnsam för en frivilliga livräddare
  • Utalarmering sker inte mellan klockan 23–07

För att bli Sms-livräddare

Du behöver vara 18 år och ha kunskap i HLR. Ladda ner appen och anmäl dig idag.

Sms-livräddare i App Store 
QR-kod till App Store

Sms-livräddare i Google Play
QR-kod till Google Play

Vad sker efter ett larm?

På grund av sekretess kommer du som frivillig livräddare inte få veta vad som hänt med personen du hjälpt.

Om det efterfrågas kontakt med frivilliga livräddare från region, ambulans eller anhöriga till den drabbade blir du kontaktad och sedan förmedlas kontakt endast om du godkänner. Du kan vara trygg med att din identitet är skyddad.

I de allra flesta fall är upplevelsen av att ha hjälpt en medmänniska mycket positiv. Du kan också mötas av en situation där personen som drabbats redan avlidit eller där livräddande insatser kommer för sent och personen avlider medan du är på plats.

Om du har frågor om Sms-livräddning eller behöver stöd efter att du har hjälpt till vid ett hjärtstopp kan du kontakta:
sms.livraddare@regiondalarna.se

Dina personuppgifter

Heartrunner Sweden AB, som äger och driver systemet Sms-livräddare, är personuppgiftsansvariga och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och sin dataskyddspolicy. Dina personuppgifter skyddas och lämnas inte ut till tredje part utan att ni tillfrågats och lämnat godkännande.

För mer information besök: Hem » Sms-livräddare (smslivraddare.se)

För vanliga frågor och svar kring Sms-livräddare, besök: FAQ » Sms-livräddare (smslivraddare.se)