Med förenade krafter - mötesdag för föreningar

Hade du inte möjlighet att delta på föreningsträffen Med förenade krafter? Här kan du ta del av innehållet från mötet som hölls 12 maj 2022 på Galaxen i Borlänge.

Med förenade krafter är ett återkommande möte för föreningar som erhållit bidrag från Region Dalarna. Det är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, mingel och kompetenshöjning samt dialog med politikerna i Folkrörelseberedningen.    

Ta del av innehållet

Länkarna nedan är externa och går till inspelningar från dagen.

Välkomna 
Mursal Isa, ordförande Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd, och Theresia Holmstedt Jensen, enhetschef Bidrag och stipendier, Region Dalarna.

Information om idéburet offentligt partnerskap, IOP 
Emilia Otterstam, demokrativägledare, Falu kommun.

Projektexempel: Spelkultursamverkan i Norra Mellansverige 
Viktor Johansson, projektledare, Region Dalarna.

Stiko Per Larssons hyllning till Region Dalarnas personal under pandemin 

Information om Region Dalarnas nya ansökningssystem 
Theresia Holmstedt Jensen, enhetschef Bidrag och stipendier, Region Dalarna.