Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vården ska erbjudas.

Vårdgarantins tidsgränser är 0–3–90–90 dagar. Det betyder att du som patient ska:

0 – Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag du tar kontakt)

3 – Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården vid nya hälsoproblem inom 3 dagar

90 – Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

90 – Få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut

Vård på annat håll

Om du får besked att besök eller behandling i den specialiserade sjukvården inte kan erbjudas inom vårdgarantin finns möjlighet till vård hos annan vårdgivare. Du kan kontakta Vårdlots Dalarna direkt om du får besked om längre väntetid än 90 dagar. Vårdlots Dalarna hjälper dig då att hitta alternativa vårdgivare utanför Dalarna. Om du väljer att avvakta behåller du din plats i kön i Dalarna.

Vårdlots Dalarna

Telefon: 023-49 03 00 (måndag-torsdag 07.00-15.00, fredag 07.00-11.30)
E-tjänster: Du kan också kontakta Vårdlots Dalarna genom att skicka ett meddelande på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vid akut vård behöver du inte vänta

Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård så fort som möjligt.

Vårdgarantin gäller inte

  • Återbesök
  • Om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins gränser
  • Medicinsk service (exempelvis laboratorie- och röntgenundersökning)
  • Hjälpmedelsförsörjning (dock ingår utprovning av hörapparat i  vårdgarantin)
  • Utredningar och undersökningar

Mer om vårdgarantin

Du kan läsa mer om vårdgarantin och övriga regler och rättigheter i vården på 1177 Vårdguidens webbplats. 

Mer information om vårdgarantin

Dela:

Hade du nytta av informationen?