Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vården ska erbjudas.

Vårdgarantins tidsgränser är 0–3–90–90 dagar. Det betyder att du som patient ska:

0 – Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag du tar kontakt)

3 – Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården vid nya hälsoproblem inom 3 dagar

90 – Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

90 – Få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut

Vård på annat håll

Om sjukvården i Dalarna inte kan erbjuda besök eller behandling inom tidgränsen för vårdgarantin finns det möjlighet till vård hos annan vårdgivare. Får du besked att väntetiden är längre än 90 dagar kan du ta kontakt med Vårdlots som då hjälper dig att hitta annan vårdgivare utanför Dalarna. Väljer du att avvakta behåller du din plats i kön i Dalarna. 

Vårdlots Dalarna
Telefon: 023-49 03 00 (måndag-torsdag 7.00-15.00, fredag 7.00-11.30)
E-post: vardlots.dalarna@regiondalarna.se

Akut vård behöver inte vänta

Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård så fort som möjligt.

Vårdgarantin gäller inte

  • Återbesök
  • Om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins gränser
  • Medicinsk service (exempelvis laboratorie- och röntgenundersökning)
  • Hjälpmedelsförsörjning (dock ingår utprovning av hörapparat i  vårdgarantin)
  • Utredningar och undersökningar

Mer om vårdgarantin

Läs gärna mer om vårdgarantin och övriga regler och rättigheter i vården.

Mer information om vårdgarantin

Vårdlots DalarnaFör frågor om vårdgaranti

Telefon: 023-49 03 00