Regionfastigheter

Regionfastigheter tillhandahåller lokaler till regionens verksamheter och är hyresvärd. Uppdraget att erbjuda lokaler och fastighetsanknuten service baseras på en hållbar samhällsutveckling.

Regionfastigheter har ansvar för regionens fastigheter och deras nyttjande både gällande egna fastigheter och hyrda lokaler.

Regionfastigheter förvaltar ett av länets största fastighetsbestånd. De största objekten är sjukhusen, skolor och vårdcentraler i länets samtliga kommuner.

Funktionella lokaler är viktigt för att vården ska fungera effektivt och läkande. Miljön och lokalens standard är väsentliga för patientens tillfrisknande såväl som för personalens trivsel och arbetsförmåga.

Kristina AppelbergFörvaltningschef Regionfastigheter

Telefon: 023-49 06 10
E-post: kristina.appelberg@regiondalarna.se