Stödpersonsverksamhet

Den som vårdas med tvång enligt lagen om tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen har rätt att kostnadsfritt få en stödperson under den tid som vård pågår. Det är Patientnämnden som rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner.

Presentationsfilm om att bli stödperson

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Vad gör en stödperson?

Stödperson är en medmänniska som är intresserad av att finnas som stöd för patienten. Stödpersonen har tystnadsplikt och kan hjälpa patienten i personliga frågor. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på avdelningen eller på den plats patienten befinner sig. Stödpersonen kan också närvara vid Förvaltningsrättens förhandlingar. Stödpersonen ska inte ersätta vårdpersonal, överta ansvar för patientens ekonomi eller vara juridiskt ombud.

Hur gör du för att få en stödperson?

Önskar du få en stödperson tar du kontakt med din behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämnden som utser en stödperson.

Vill du engagera dig som stödperson?

Kontakta Patientnämnden och anmäl ditt intresse. Du blir sedan kallad på en intervju. Patientnämnden tar därefter dina referenser samt ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.

Du behöver inte ha någon särskild utbildning för att engagera dig som stödperson, men det är en fördel om du har viss kunskap om hur samhället fungerar. Du bör också ha en stabil social situation, och vara intresserad av att hjälpa en medmänniska.

Uppdraget som stödperson är ett arvoderat fritidsuppdrag.

Vad innebär det att vara stödperson?

Som stödperson:

  • Bistår du patienten i personliga frågor och är ett medmänskligt stöd
  • Har du tystnadsplikt gällande vem patienten och dess hälsotillstånd och personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag.
  • Har du regelbunden kontakt med patienten, ungefär två-fyra gånger per månad
  • Närvarar du vid förhandlingar i Förvaltningsrätten, om patienten så önskar och du har möjlighet
  • Ska du regelbundet rapportera till Patientnämnden om hur uppdraget fungerar
  • Erbjuds du utbildning, fortbildning, stöd och handledning i ditt uppdrag

Kontakt

StödpersonsverksamhetPatientnämnden Dalarna

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@regiondalarna.se

Malin BjörStödpersonshandläggare