Kollektivtrafikförvaltning

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Därtill är nämnden huvudman och har helhetsansvaret för länets färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket innefattar ansvaret för legitimering som görs på färdtjänstenheten. Nämnden ansvarar för reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst, revideringar i samverkan med länets kommuner.

Erland GrundbergFörvaltningschef kollektivtrafiken

Telefon: 072-536 99 13
E-post: erland.grundberg@regiondalarna.se