PTP-platser hösten 2024

Höstens PTP-platser inom primärvård, psykiatri och habilitering.

Vårdcentral Mora (2 platser)

Vårdcentral Mora har nyligen flyttat in i helt nybyggda lokaler. Vi har ca 21 000 listade patienter och är ca 100 anställda. Detta är en arbetsplats med stor professionell bredd och hög kompetens med möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll! Vi har fyra psykologer med uppdrag mot barn- och unga, vuxna, ungdomshälsan och familjecentralen. Två av dessa psykologer går specialistutbildning med inriktning barn och unga samt hälsopsykologi. Vårt uppdrag är att förebygga, tidigt upptäcka och behandla mild till måttlig grad av psykisk ohälsa såsom depression, ångest, stress/utmattning, smärta, sömnbesvär, beroendeproblematik och krisreaktioner. Som PTP-psykolog hos oss arbetar du med psykologisk rådgivning, bedömning och behandling. Behandling ges individuellt, i grupp, via internetbaserade behandlingsprogram eller via videobesök. Vi ser gärna att du tillsammans med oss vill vara med och utveckla verksamheten!

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Falun (1 plats)

Den här PTP-tjänsten är en möjlighet för dig som är intresserad av ett arbete med stor bredd gällande såväl arbetsuppgifter, möjlighet till kompetensutveckling och kollegor. I vår verksamhet strävar vi efter att ha ett helhetsperspektiv och se människan utifrån både medicinska, psykologiska och sociala infallsvinklar. Vår mottagning kan erbjuda ett brett utbud av terapier och vi bedriver såväl individuella behandlingar som gruppbehandlingar. Vi arbetar även med stödjande och utbildande insatser.

På mottagningen finns tvärprofessionella kompetensteam och förmågan att samarbeta och ta tillvara varandras kompetens värderas högt. En viktig del av dina arbetsuppgifter som psykolog är att göra bedömningar avseende diagnostik och behandlingsbehov. Du kommer också att arbeta med neuropsykiatriska utredningar, psykoterapier och andra behandlingsinsatser, till exempel gruppbehandlingar.

Vi söker dig som har psykodynamisk och/eller kognitiv beteendeterapeutisk inriktning på din psykologutbildning.

Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Mora (2 platser)

En fräsch och rymlig mottagning med goda möjligheter till en varierad PTP-tjänstgöring innehållande bedömning, utredning, psykoterapi, gruppverksamhet, samverkan och utvecklingsarbete. På mottagningen finns personal med olika terapeutiska inriktningar och vi eftersträvar en bredd för att kunna möta patienternas behov på bästa sätt. Allt utrednings- och behandlingsarbete sker med ett familjeperspektiv som grund och det är en fördel om du är nyfiken på relationella faktorer.

Vi ser gärna att du är intresserad av att delta i utvecklingsarbete kring gruppinsatser, digital vård eller arbetsmiljö. Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdomar eller familj är en bra grund.

Vuxenhabiliteringen, Falun (1 plats)

Vuxenhabiliteringen arbetar i team över hela länet med olika yrkesgrupper. Som psykolog samarbetar du mest med arbetsterapeut, specialpedagog, kurator och logoped. Vi arbetar med vuxna patienter med medfödda funktionsnedsättningar. I arbetsuppgifterna ingår att göra psykologutredningar för intellektuell funktionsnedsättning, autism och ADHD, samt kognitiva bedömningar för personer med Cerebral Pares, Ryggmärgsbråck och tidiga hjärnskador. Du kommer också ha stödsamtal med patienter och anhöriga, arbeta med olika typer av problembeteenden tillsammans med övriga i teamet, ge diagnosinformation, genomföra utbildningar samt enklare behandlingar vid psykisk ohälsa.

Vi ger även handledning till olika typer av LSS-boenden och assistentgrupper. I uppdraget ingår även att samverka med vårdcentraler och vuxenpsykiatrin, samt med kommunen. Vuxenhabiliteringen arbetar med att utveckla verksamheten inom olika områden, t.ex. utveckla gruppverksamhet och hitta bättre arbetssätt för att bättre kunna hjälpa våra patienter. Vuxenhabiliteringen ligger i samma lokaler som Barn- och ungdomshabiliteringen och vi har regelbundna yrkesträffar tillsammans med dem varje termin.