Barnmorska

Individuella och attraktiva arbetsvillkor

Från och med 1 april 2021 erbjuder vi en hälsofrämjande arbetstidsmodell. Det innebär individuella och attraktiva arbetsvillkor för dig som arbetar natt, rotation och helg i en så kallad 24/7-verksamhet som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Hos oss får du ta del av:

  • Sänkt veckoarbetstid om du arbetar rotation. Det innebär att veckoarbetstiden baseras på andelen natt du arbetar, som lägst kan vi erbjuda en veckoarbetstid om 30 timmar och 15 minuter.
  • Sänkt veckoarbetstid för dig som arbetar enbart natt. Arbetar du ständig natt är veckoarbetstiden 32 timmar och 15 minuter.
  • Större möjlighet till individanpassade anställningar – du har själv möjlighet att påverka din veckoarbetstid och återhämtningsmöjligheter.
  • Ett högre löneläge, där du får en konkurrenskraftig grundlön som är baserad på arbete i en 24/7-verksamhet.
  • Förhöjt OB-tillägg för dig som arbetar natt - 30% högre än centrala avtal.
  • Hos oss kommer det även vara möjligt att söka så kallad veckoslutstjänst, det innebär arbete fredag-söndag under en period, där du är schemalagd 65% av en heltid med full lön.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Barnmorskan Anna-Lena

”Det är en ynnest att få vara med när barn kommer till världen, men även att få vara med och stötta i svåra situationer”. Barnmorskan Anna-Lena berättar om hur det är att vara med när både barn och föräldrar föds.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Vi är Region Dalarna

Filmklippet är en del av filmserien Vi är Region Dalarna där du får du en inblick i Region Dalarnas verksamhet genom att träffa några av alla våra fantastiska medarbetare.

Alla medverkande är medarbetare inom Region Dalarna och filmerna är framtagna och producerade av Region Dalarnas Kommunikationsenhet.