Patientjournalen - ett stöd för god och säker vård

Journalen är ett stöd för att vi ska kunna ge dig god och säker vård. Den är också en informationskälla för att du som patient ska kunna vara delaktig i din vård och behandling.

Enligt Patientdatalagen måste all personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriva ner sina bedömningar, åtgärder och liknande i journalen. Även en del yrkesgrupper som inte är legitimerade ska föra journal, till exempel vissa kuratorer.

Uppgifterna får bara användas av vårdpersonal som är delaktig i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. All vårdpersonal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad står i min journal?

I patientjournalen sparas till exempel personnummer, namn, adress och telefon,  anhörig, vilka tillfällen patienten fått vård, behandling och mediciner. Läs gärna mer på 1177.se om du vill veta mer om hur patientjournalen används och vilka möjligheter du har att påverka innehållet.

Läs din journal

Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen via nätet 

Begär ut din journal

För att begära ut journalkopior från Hälso- och sjukvården kontaktar du Gemensam utlämningsfunktion via 1177 vårdguidens e-tjänster eller via telefon på 023-49 10 03. Telefon och e-post bemannas kontorstid alla helgfria vardagar och inkommen begäran hanteras i turordning.

Avgifter journalkopior från 1/1 - 2024

Sid 1-9 Avgiftsfri
Sid 10 100 kr
Sid 11 och följande 4 kr/sid
Rek-avgift Gällande taxa efter vikt
Media på USB 60 kr (+kostnad antal sidor)
Media på CD 200 kr (+kostnad antal sidor)
Maxbelopp journal 500 kr/utskriftstillfälle
Loggrapporter 0 kr
Registerutdrag GDPR 0 kr

 

Postadress: Region Dalarna, GUF, Box 712, 791 29 Falun