Trasmatta

Hemslöjd

Region Dalarna främjar hemslöjden i länet och verkar för att bevara slöjd som kulturarv.

Hemslöjd är ett levande folkligt kulturarv och en del av länets kulturella identitet. Hemslöjd förenar nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och hantverksmässiga tekniker är resurssnåla och har liten påverkan på miljön. Överföring av handens kunskap till yngre generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger helt i linje med Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Föreningen Dalarnas hemslöjdsförbund innehar uppdraget att främja hemslöjd i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill verka för bevarande av slöjdens och hantverkets immateriella kulturarv samt framhålla slöjdens bidrag till hållbar omställning och uppmuntra till ett ökat återbruk.

Fredrik ErikssonHemslöjdskonsulent hård slöjd

Telefon: 070-668 28 14
E-post: fredrik.eriksson@hemslojdenidalarna.se
Adress: Falugatan 2, 791 71 Falun

Kattis K HofvanderHemslöjdskonsulent textil slöjd

Telefon: 070-668 27 14
E-post: kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se
Adress: Falugatan 2, 791 71 Falun