""

Ta del av dokument och handlingar från förr

Region Dalarna har ett arkiv som du kan nyttja om du till exempel är intresserad av att släktforska eller hus- och gårdsforska. I arkivet finns främst handlingar från Region Dalarna och Ludvika kommun med omnejd.

Regionarkivet ligger på Ludvika lasarett och fungerar som ett slutarkiv för handlingar som inte längre är aktuella för verksamheten, till exempel patientjournaler, protokoll, kartor och personalhandlingar. För att kunna söka i arkivet finns det arkivförteckningar och olika register som underlättar att hitta tillbaka till rätt handling.

Arkivet omfattar totalt cirka två hyllmil handlingar. Det kan vara bra att känna till att det är sekretess på vissa handlingar, till exempel gäller 70 års sekretess på patientjournaler.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad och vill ha hjälp att ta del av handlingar och dokument.

Öppettider

Måndag-fredag 10:00-12:00
För besök behöver du boka tid via telefon eller mejl.

Om regionarkivet

Regionarkivet har i uppdrag att se till att Region Dalarna har en god arkivhantering. Vi ger råd och stöd i arkivfrågor, gör gallringsutredningar och är behjälpliga vid frågor om dokumenthanteringsplaner. Vi utbildar också regionens förvaltningar i god hantering av allmänna handlingar.

Regionarkivet

Telefon: 0240-49 54 20
E-post: regionarkivet@regiondalarna.se
Fax: 0240-121 33
Adress: Ludvika lasarett, 771 81 Ludvika