Analysrapporter

Patientnämnden genomför fördjupade analyser utifrån synpunkter och klagomål som inkommit från patienter och närstående.

Det övergripande syftet med rapporterna är att identifiera problem- och förbättringsområden som får utgöra underlag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete.