Kulturpris

Varje år utser Region Dalarna en kulturpristagare som belönas med 100 000 kronor. Priset går till en person eller organisation verksam i Dalarna inom litteratur, konst eller musik eller annat kulturområde.

Om kulturpriset

Regionens kulturpris har delats ut sedan 1963, med undantag för pandemiåret 2020. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda områden kan också tilldelas priset.

Pristagaren utses i oktober av kultur- och bildningsnämnden och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges möte i november.

Nominering

Det går inte att ansöka om kulturpriset, men Region Dalarna tar gärna emot förslag på lämpliga personer. Mejla ditt förslag till kultur@regiondalarna.se

Om ditt namn finns med i någon av listorna här nedanför och du vill att det tas bort - kontakta webb.redaktionen@regiondalarna.se