Karriär och utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder olika möjligheter till kompetensutveckling som efterutbildning, meriteringstjänster, ämnesorientering och auskultation.

ST-utbildning

Vi är i stort behov av ytterligare specialisttandläkare inom flera specialiteter. På uppdrag av regionen organiserar, finansierar och genomför Folktandvården ST-utbildning vid behov. Omfattningen av ansvaret för ST-utbildning regleras utifrån nationellt behov.

Forskning och utveckling

Syftet med forsknings- och utvecklingsarbetet inom Folktandvården är att stimulera, stödja och initiera forskning inom tandvård samt utveckla medarbetarnas vetenskapliga kompetens.

Ett Tandvårdshus i Falun är under planering, där forskning och utveckling kommer att utgöra en del av, och prägla verksamheten. Möjlighet att bedriva forskning och utveckling i andra delar av länet finns, och kommer att förstärkas i och med tandvårdshuset.

Doktorander vid Folktandvården Dalarna delar arbetstiden mellan kliniskt arbete och forskning och är knutna till Uppsala Universitet, Malmö Universitet eller Karolinska Institutet.

Medarbetare inom Folktandvården Dalarna har möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel till projekt.

Läs mer om Folktandvården Dalarnas forskning- och utvecklingsarbete