Backhansrummet på Dalarnas museum

Museer och kulturmiljö

Region Dalarna bidrar till den regionala museiverksamheten och museernas kulturmiljöarbete i länet.

Region Dalarna bidrar till den regionala museiverksamheten och museernas arbete med kulturarvet och kulturmiljöerna i länet.                                                     

Museer brukar beskrivas som institutioner som utan egentligt vinstintresse tjänar samhället och dess utveckling, som är öppna för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker och visar olika vittnesbörd om människan och hennes omvärld, så att de kan studeras, utgöra forskningsmaterial och skapa ett lärande, men också väcka nyfikenhet och förundran och upplevas av den som önskar göra det.             

En kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Det kan röra sig om en enskild bebyggelsestruktur eller lämning, en del av ett landskap eller en hel region. Även immateriella företeelser som ortsnamn och sägner utgör delar av Dalarnas kulturmiljöer.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Stiftelsen Dalarnas museum innehar uppdraget att främja regional museiverksamhet och musernas kulturmiljöarbete i länet.

Region Dalarna är huvudman för Mentalvårdsmuseet i Säter som förmedlar och förvaltar psykiatrihistoria.

Genom Dalarnas museum bidrar Region Dalarna till finansieringen av Ekomuseum Bergslagen.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill:

  • bredda och fördjupa kunskap och forskning om Dalarnas kulturarv,
  • stärka museernas och kulturarvets roll för skolan och
  • stärka det regionala perspektivet i utvecklingen av Världsarvet Falun.