Utbildningsanställning för sjuksköterskor

Vi erbjuder dig som sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska samtidigt som du behåller din grundlön. Ett tryggt val för dig som söker nya utmaningar.

Utbildningsanställning innebär att du blir anställd inom verksamhet med specialistutbildning och studerar till specialistsjuksköterska. Efter studierna leder detta till en fortsatt anställning. Du behåller din tillsvidareanställning på heltid och grundlön som sjuksköterska under studietiden.

Olika inriktningar varje termin

Vi erbjuder olika inriktning av utbildningsanställning utifrån vilka verksamheter som saknar specialistkompetens på sikt. Detta gör att utbildningarna kan variera från termin till termin.

Aktuella utbildningsanställningar

Vi utannonserar nya utbildningsanställningar två gånger per år, i mitten av februari och i mitten av augusti. Annonserna publiceras under Lediga jobb.

Vem kan söka?

Du måste vara legitimerad sjuksköterska och behörig till specialistutbildningen. Du behöver själv söka utbildningen och bli antagen för att vi ska kunna erbjuda utbildningsanställning.

Obs!

Har du tidigare fått ersättning för specialistutbildning kan vi inte erbjuda dig utbildningsanställning. Vi har högt söktryck på utbildningsanställningar och prioriterar att kunna erbjuda fler möjligheten till vidare studier. Undantag kan göras om verksamheterna efterfrågar dubbelkompetens, vilket i så fall framgår i annonserna.

Kontakt

HR Utbildning

E-post: vidare.utbildning@regiondalarna.se