Brita Lunds minnesstiftelse för resestipendier

Ingen utdelning av stipendiet kan ske detta år 2024.

Region Dalarna fördelar resestipendier ur Brita Lunds minnesstiftelse till legitimerade barnmorskor som har eller efter uppnådd pensionsålder senast har haft barnmorsketjänst, distriktsskötersketjänst eller annan sjukskötersketjänst inom Region Dalarna.

I ansökan ska finnas en styrkt förteckning över tjänstgöringsperioder som barnmorska, distriktssköterska eller sjuksköterska inom Landstinget/Region Dalarna efter avlagd barnmorskeexamen. Dessutom ska det finnas uppgift om resmål och beräknade kostnader. Till ansökan ska bifogas vidimerad kopia på barnmorskelegitimationen.

Om du har fått stipendium tidigare ska du ange vilket år du fick det. Ange även bank och kontonummer där ett eventuellt stipendium kan sättas in.

Ansökan

Ingen utdelning av stipendiet år 2024.