Ambulanshelikoptern

Dalarnas ambulanshelikopter utgör en spetsresurs för de svårast skadade och sjuka.

Ambulanshelikoptern i Dalarna har sin bas på Mora-Siljan flygplats och bemannas dygnet runt, året runt av en tremannabesättning bestående av pilot, HCM (Helicopter Crew Member) och anestesiläkare med spetskompetens inom prehospital luftburen intensivvård.

Verksamheten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet SLA (Svensk Luftambulans) tillsammans med sex andra regioner. Fokus är att vara en spetsresurs för omhändertagande av livshotande sjuka och skadade personer. Oavsett var personen bor eller befinner sig, i såväl glesbygd som stad. Dalarnas ambulanshelikopter ger länets invånare och turister tillgång till snabb prehospital intensivvård vilket i många fall är livräddande.

Vad tillför ambulanshelikoptern?

Utöver snabb transport ger ambulanshelikoptern även möjlighet till avancerade och livräddande insatser både på plats hos patienten och under transport. Exempel på detta kan vara: ge blod, ge läkemedel, ge antibiotika direkt i blodet, göra vissa typer av urakuta kirurgiska ingrepp hos patienter med svåra bröstkorgsskador eller stopp i luftvägen.

Vid väderförhållanden som hindrar flygning finns en specialutrustad akutbil att tillgå.

Genom samverkan med såväl vägambulans som sjukhusets specialistteam optimeras vårdkedjan för varje patient. Detta ökar patientsäkerheten och fler liv kan räddas.

Resurs vid masskadesituationer

Ambulanshelikoptern är också den yttersta resursen om en masskadesituation skulle uppstå tack vare spetskompetens, utrustning inkl blod/plasma, transportkapacitet och logistiksamverkan med andra regioners ambulanshelikoptrar.

Statistik

Ambulanshelikoptern genomför årligen cirka 400-450 fullbordade uppdrag. Av dessa är 75 procent primäruppdrag, då en svårt sjuk eller skadad patient hämtas från plats utanför sjukhus och transporteras för att få vård.

25 procent är sekundäruppdrag vilket innebär att intensivvårdspatienter transporteras mellan sjukhus, exempelvis om en patient med stroke omedelbart måste till ett universitetssjukhus för operativ åtgärd. Per capita görs en större andel ärenden i glesbygd och fjällmiljö.

Verksamhet i framkant

Ambulanshelikoptern i Dalarna arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt som gagnar patienterna. En stor del av personalen är involverade i såväl forskning som nationell och internationell utbildning av ambulanshelikopterpersonal.

Kontakt

Fredrik GranholmVerksamhetschef

E-post: fredrik.granholm@regiondalarna.se