Produktionschefen Marie

”Sammanlagt är det fem till fem och ett halvt ton tvätt som vi får in och skickar ut varje dag”. På Fredriksbergstvätten jobbar produktionschefen Marie tillsammans med sina kollegor för att dagligen leverera 57 vagnar med ren tvätt till alla Region Dalarnas verksamheter.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Vi är Region Dalarna

Filmklippet är en del av filmserien Vi är Region Dalarna där du får du en inblick i Region Dalarnas verksamhet genom att träffa några av alla våra fantastiska medarbetare.

Alla medverkande är medarbetare inom Region Dalarna och filmerna är framtagna och producerade av Region Dalarnas Kommunikationsenhet.