Patientjournalen - ett stöd för god och säker vård

Journalen är ett stöd för att vi ska kunna ge dig god och säker vård. Den är också en informationskälla för att du som patient ska kunna vara delaktig i din vård och behandling.

Enligt Patientdatalagen måste all personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården skriva ner sina bedömningar, åtgärder och liknande i journalen. Även en del yrkesgrupper som inte är legitimerade ska föra journal, till exempel vissa kuratorer.

Uppgifterna får bara användas av vårdpersonal som är delaktig i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. All vårdpersonal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad står i min journal?

I patientjournalen sparas till exempel personnummer, namn, adress och telefon,  anhörig, vilka tillfällen patienten fått vård, behandling och mediciner. Läs gärna mer på 1177.se om du vill veta mer om hur patientjournalen används och vilka möjligheter du har att påverka innehållet.

Läs din journal

Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen via nätet För att begära ut journalkopior från Hälso- och sjukvården kontaktar du Gemensam utlämningsfunktion 

E-post: 
GUF@regiondalarna.se

Postadress:
Region Dalarna, GUF, Box 712, 791 29 Falun

Hade du nytta av informationen?