Synpunkter på vården

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Presentationsfilm

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Lämna synpunkter eller positiv återkoppling till vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på något som du eller en närstående har upplevt inom vården. Du kan också berätta om något du har varit särskilt nöjd med. I Region Dalarna kan du kontakta både mottagningar och patientnämnden. Vården har en skyldighet att ta emot och svara på dina synpunkter och klagomål. Handläggningstiden är cirka fyra veckor, men för ärenden gällande barn under 18 år två veckor. Om du önskar vara anonym kan du kontakta vården eller patientnämnden muntligt.

Lämna synpunkter direkt till mottagning

 1. Du kan lämna synpunkter och klagomål till vården genom att logga in via 1177.se/Dalarna
 2. Klicka på tjänsten ”Synpunkter och klagomål”.
 3. Klicka på ”Kontakta mottagning
 4. Sök fram mottagningen som du har synpunkter på. Fyll i formuläret. Dina synpunkter skickas sedan till den mottagning som du har valt.
 5. Du får ett meddelande i din inkorg som bekräftar att dina synpunkter är skickade.  
 6. Om du önskar en avisering via mejl eller sms när det finns ett nytt meddelande behöver du ange ditt telefonnummer eller din e-postadress under inställningar.

Lämna synpunkter via Patientnämnden

Du kan även göra en anmälan till Patientnämnden som finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Hos Patientnämnden får du stöd av en handläggare vilket kan underlätta för dig om ditt ärende berör flera mottagningar inom vården. Du kan också få information om dina rättigheter och vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs. Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

När Patientnämnden tagit emot ditt ärende registreras det och utgör underlag för handläggning. Ärendet skickas vidare till berörd instans inom vården. Patientnämnden utreder inte vad som hänt, utan fungerar som en länk till vården och bevakar att du får svar. Handläggarna har ej åtkomst till din journal. Du får svar från vården antingen skriftligt eller muntligt (telefonsamtal, möte).

Våra handläggare:

 • Malin Björ
 • Maria Andersson
 • Susanne Andersson
 • Helena Sandberg

Du kan lämna synpunkter och klagomål till vården via Patientnämnden på olika sätt;

Via 1177

 1. Logga in via 1177.se/Dalarna
 2. Klicka på tjänsten ”Synpunkter och klagomål”.
 3. Klicka på ”Kontakta patientnämnden
 4. Sök fram mottagningen som du har synpunkter på. Fyll i formuläret. Dina synpunkter skickas sedan av Patientnämnden till den mottagning som du har valt. Om du önskat få återkoppling bevakar Patientnämnden att du får ett svar.
 5. Du får ett meddelande i din inkorg som bekräftar att dina synpunkter är skickade.  
 6. Om du önskar en avisering via mejl eller sms när det finns ett nytt meddelande behöver du ange ditt telefonnummer eller din e-postadress under inställningar.

Via telefon: 023-49 01 00

Du kan ringa mellan kl 6:00–22:00 (alla dagar utom storhelger). Du får en uppringningstid då vi kontaktar dig. 

Via blankett

Du kan även skriva ut blanketten "Anmälan synpunkter på vården" som finns nedan och skicka via post till Patientnämnden Dalarna, Box 712, 791 29 Falun. Om du önskar vara anonym kan du fylla i blanketten och utelämna personuppgifter.

Lämna synpunkter för en närstående

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan kan du behöva en fullmakt. 

Blankett Fullmakt för närstående - Vården

För att skicka fullmakten till vården, v.g. se deras adress här: Kontaktuppgifter till vårdverksamheter i Dalarna alternativt skanna in dokumentet och bifoga i e-tjänsten.

Blankett Fullmakt för närstående Patientnämnden

Du kan skicka in påskriven fullmakt via post till; Patientnämnden Dalarna, Box 712, 791 29 Falun alternativt skanna in dokumentet och bifoga i e-tjänsten.

Kontakt för synpunkter och klagomål

Patientnämndsförvaltningen

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 27, Box 712, 791 29 Falun

Britta Ellström WahlborgTf förvaltningschef Patientnämnden Dalarna

Telefon: 023-49 02 69
E-post: britta.wahlborg@regiondalarna.se