Stugfonden

Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Stipendium kan nu sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper.

Ansökan

Ansökan ska innehålla personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, försäkran om ledighet, eventuellt tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Upplysningar lämnas av:

Ulla Fridh, 070-211 27 20, ulla.fridh@regiondalarna.se
Marion Vaeggemose  marion.vaeggemose@vardforbundet.se

Skicka din ansökan senast den 26 maj 2024  till:

Region Dalarna
Kultur och bildning
Myntgatan 2
791 51  Falun

Alternativt: bidrag.stipendier@regiondalarna.se

Har du frågor? 

Kontakta:

Susanne Andersson Jaako
Enheten för bidrag och stipendier
070-207 90 40 eller susanne.jaako@regiondalarna.se