Kultur- och bildningsförvaltning

Inom kultur- och bildningsförvaltningen arbetar cirka 160 medarbetare med regional kultur inom områden som scenkonst, dans, museer, bibliotek och film.

Region Dalarna har ansvar för den regionala kulturen och är huvudman för en gymnasieskola och tre folkhögskolor. Region Dalarna är ensam stiftare för Musik i Dalarna och Dalateatern. Dalarnas Museum är stiftelse mellan regionen och Dalarnas Fornminnes- och Hemslöjdsförbund. Samtliga tre stiftelser har anslag från regionen.

Kultur- och bildningsnämnden ger också bidrag till Arkivcentrum i Dalarna, Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv och Dalarnas Hemslöjdsförbund och Avesta Art. Dessa verksamheter har också regionala uppdrag.

Kristine BrosjöFörvaltningschef kultur och bildning

E-post: kultur@regiondalarana.se