Avvikelserapport

Här kan du anmäla störningar, avvikelser eller fel som berör flygsäkerheten.

1. Allvarlig störning av flygsäkerheten eller händelse som hade kunnat orsaka tillbud eller haveri, ska åtgärdas och därefter rapporteras.

  • Se instruktion ”Avvikelse och Fel”.
  • Sök flygplatschefen per telefon. Om flygplatschef ej kan nås sök Operativ chef. Om ingen av dom kan nås åtgärda om möjligt avvikelsen/felet för att undvika ny händelse/störning.
  • Meddela NOTAM om fel kvarstår. Se instruktion ”NOTAM”
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

2. Övriga avvikelser/ fel

  • Gör lämplig åtgärd
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats.

3. Fel som sjukhusets driftorganisation ska åtgärda

  • Beställ åtgärd via Fastighetstekniks beställningsrutin.
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Rapportera avvikelse

Fyll i formuläret och skicka till oss.