Säker och trygg i mötet med oss

Oavsett om du är patient eller har kontakt med oss av andra skäl ska du känna dig trygg när du möter oss. Därför arbetar vi aktivt med säkerhetsfrågor inom olika områden.

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Inom regionen hanterar vi mängder av information varje dag som vi behöver för att kunna utföra vårt jobb. Oavsett typ av information ska den hanteras på ett säkert sätt och skyddas utifrån hur känslig den är.

Journaluppgifter är den största och viktigaste informationsmängden vi hanterar. När du besöker oss som patient är det avgörande att vårdpersonalen kan föra journal för att ge dig en bra och säker vård. Genom att ställa högra krav på hur våra journalsystem byggs och används ser vi till att informationen både förvaras och hanteras på ett säkert sätt. Endast vårdpersonal som behöver uppgifterna för att kunna ge dig vård har tillgång till uppgifterna.

Säker vård för patienten

Vård och omsorg av patienten går alltid först och patientsäkerheten är ett av våra mest prioriterade områden. Att arbeta förebyggande för att undvika att skador uppstår inom hälso- och sjukvården är en stor del av vårt arbete.

En annan viktig del i arbetet med patientsäkerhet är att ge patienten goda förutsättningar att vara delaktig i sin vård. Genom att vara förberedd och informerad om vad som händer före och efter en undersökning och behandling medverkar patienten till att minska risken för fel. Fråga alltid som patient när du inte förstår och tala om när du tror något blivit fel. 

Trygghet i våra lokaler

Ingen ska behöva känna sig orolig för sin personliga säkerhet inom regionens olika verksamheter. Vi arbetar för att ge dig en säker och trygg miljö oavsett om du besöker oss som patient, brukare, medborgare eller är anställd.