Arbeta på akuten

Att jobba på akuten innebär möjlighet till flexibla arbetstider. Vi erbjuder en individuell introduktion till jobbet som ger den breda kompetens som behövs för att arbeta på en akutmottagning.

Ett jobb på akuten innebär att du i stor utsträckning kan planera dina arbetstider. Sjuksköterskor och undersköterskor roterar mellan olika arbetsområden utifrån den inskolning vi ger. Vi gör en individuell inskolningsplan för var och en, vilket leder till att alla får den breda kompetens som behövs för att arbeta på en akutmottagning.

Vår arbetstidsmodell ställer krav på att sjuksköterskor och undersköterskor ska rotera mellan dag- och nattjänstgöring. Våra arbetstider är kopplade till patientströmmarna, vilket gör att vi har mer personal på kvällar och fram till kl 2.00.

Vårt arbetssätt

Vi använder en prioriteringsmodell som heter RETTS, vilket är ett beslutsunderlag för prioritering av patienter. Alla patienter bedöms enligt denna modell och prioriteras sedan efter vitalparametrar och kontaktorsak för att ge fyra olika prioriteringsnivåer.

Vidare tar en sjuksköterska hand om en del patienter själv och skriver bland annat röntgenremisser på fot och handleder. Detta för att underlätta flödet framför allt till jourtunga kliniker.

Medicinska sekreterare arbetar från kl 7.00-24.00 (helg 8.00-24.00) med medicinskt sekreterararbete, men är även stationerade i receptionen.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att arbeta hos oss eller vill ha ytterligare information.

Birgitta AnderssonAvdelningschef

Telefon: 023-49 04 46
E-post: birgitta.g.andersson@regiondalarna.se

Anna Karin Lofterud

Telefon: 023-49 18 57
E-post: Anna-Karin.lofterud@regiondalarns.se