Akutblock

Kursdatum 27-28 Maj, 2024 kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats.

Blocket fokuserar på akut omhändertagande. Vi kommer att gå igenom NEWS som bedömningsinstrument samt fokusera på att manuellt ta och värdera vitalparametrar. Vi går igenom SBAR som rapporteringsverktyg samt tränar på akut omhändertagande enligt A-E principen med utgångspunkt från undersköterskans roll i teamet. Utöver detta går vi igenom venprovtagning samt hantering av sug och syrgas. Fokus ligger på korrekt handhavande, indikationer och risker. Vi utgår alltid från vårdhandboken för att säkerställa likvärdig och hög kvalité. I akutblocket inkluderar vi även grundutbildningen i S-HLR, för de deltagare som redan har utbildning i S-HLR kan tillfället ses som en repetitionsutbildning.

Innehållet i blocket kan till viss mån anpassas efter deltagarnas behov för att exempelvis inkludera PEWS och O-NEWS om behovet finns.

Akutblocket inkluderar följande delar:

  • NEWS
  • SBAR
  • ABCDE
  • S-HLR vux/barn
  • Venprovtagning
  • Sug + Syrgas

 

Antal platser: 20st

kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats. 

Anmälan akutblock

Godkännande

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se