Gynekologisk cytologi, konventionell

Utstrykspreparaten ska göras på glas med frostad kant, där man före provtagningen märker glaset med patientens personnummer och namn med en speciell märkpenna med beständig tuschfärg.

a) Prov från portio tas med spatel. Hela portioytan skrapas och materialet stryks ut i glasets längdriktning på nedre halvan av objektglaset.

b) Prov från cervixkanalen tas, helst med Cytobrush, men annars med öronpinne lätt fuktad med fysiologisk koksaltlösning. Borsten eller pinnen förs in med ett lätt tryck i cervixkanalen och roteras ett varv. Sekretet stryks ut genom att rulla borsten eller öronpinnen fram och åter tvärs över objektglasets övre halva.

Omedelbart efter provtagningen förs objektglaset ned i en kyvett med 95% etanol och får stå i 30 minuter. Därefter lufttorkas preparatet. Alkoholen byts varje dag.

Glasen läggs i en speciell förpackning som kan rekvireras från cytologlab, (023-4)9 27 70.

Förpackningen med glas och remiss med fullständig anamnes och patientdata sänds till laboratoriet.