Digital litteraturkarta

Dalarna har ett rikt litterärt arv och ett stort antal samtida författare, men bilden av Dalarnas kulturliv förknippas kanske ändå främst med andra konstformer. Nu startar Länsbibliotek Dalarna en satsning för att synliggöra litteraturen där en stor och viktig del kommer att vara inventeringen av platser. Vilka författare har levt/lever och verkar i länet? Vilka platser är omskrivna?

Syfte: att ta fram en förstudie kring en digital litteraturkarta för att synliggöra litteraturen i Dalarnas län.

Genom den digitala litteraturkartan vill vi att man inte bara ska kunna upptäcka litteraturen i Dalarna utan även Dalarna via litteraturen. Kartan blir ett sätt att resa via litteraturen hemifrån likväl som att få tips om besöksplatser. Kanske kan en planerad resa ges en ny dimension med den här kartan.

Det finns också ett stort behov av att synliggöra det levande litteraturlivet i Dalarna. Hur kan vi bäst lyfta samtida författare och exempelvis sprida evenemang som exempelvis författarbesök?

Förstudien ”Digital Litteraturkarta” ska ta fram en plan för hur kartan ska se ut, fungera och vad den ska innehålla. Förstudien ska vara klar senare i höst.

Fakta:

Projekttid: 1 april – 31 december 2021.

Projektledare: Lina Josefsson, Länsbibliotek Dalarna, e-post: lina.josefsson@regiondalarna.se

Tel: 072-224 23 50