Datortomografi

Här finns remittentanvisningar gällande undersökningar som utförs med datortomografi.

Kontakt

Bild- och funktionsmedicin Dalarna

Telefon: 023-49 00 00
E-post: bfm.dalarna@regiondalarna.se